FAQ

 


Voor wie is Trisna Coaching?

 • Voor particulieren die willen weten waar ze aan toe zijn wanneer zij te maken krijgen met problematische schulden of beheer over hun geld.
 • Voor professionals die behoefte hebben aan een klankbord of sparringpartner wanneer zij beroepsmatig met vraagstukken rondom schuldproblematiek of bewindvoering te maken krijgen.
 • Voor bedrijven, organisaties en instanties die behoefte hebben aan voorlichting en preventie rondom problematische schulden en inrichting van bedrijfsprocessen.

Welke particulieren vragen Trisna Coaching om hulp?

 • Particulieren voor wie beschermingsbewind is aangevraagd bij de rechter.
 • Particulieren die een schuldhulpverleningstraject (zullen) doorlopen.
 • Particulieren die zijn (of worden) toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).
 • Particulieren die wegens toenemende schulden te maken krijgen met brieven van deurwaarders, incassokantoren en rechtbanken.

Welke professionals vragen Trisna Coaching om hulp?

 • Advocaten die praktijkcasussen rondom insolventie en bewindvoering voorleggen, omdat het voor hen niet alledaags werk is (en toch beslagen ten ijs willen komen).
 • Maatschappelijk werkers en persoonlijke begeleiders die willen weten hoe ze cliënten met schulden het beste kunnen begeleiden en ondersteunen.
 • Werkgevers die te maken hebben met werknemers met schulden en maandelijks belast zijn met de verwerken van loonbeslag.
 • Het UWV die mensen in een re-integratietraject doorverwijzen voor begeleiding en ondersteuning bij schuldenproblematiek of inkomstenstabilisatie.
 • Klantmanagers of beoordelaars van gemeenten die willen weten hoe ze natuurlijke personen of ondernemers op de juiste wijze moeten adviseren of voorlichten.

Moet je per se sportief of muzikaal zijn voor Trisna Coaching?

 • Nee, helemaal niet! Maar Trisna wil je wel aanmoedigen en inspireren door te vertellen wat beweging en sfeer zoal voor je zou kunnen betekenen.
 • En ben je toch eigenlijk wel benieuwd wat beweging en sfeer voor jou en jouw situatie kan betekenen? Dan staat Trisna te popelen om je precies dat zetje in de rug te geven dat je net nodig hebt om verder te komen.
 • Maar alles op jouw eigen tempo. Stap voor stap. Je hebt al zoveel aan je hoofd en veel te verwerken.

Wat kost Trisna Coaching?

 • Het uurtarief insolventiecoaching aan professionals is € 95,= (excl. btw)
 • Het uurtarief voor schuldencoaching aan particulieren is € 75,= (incl. btw)