Voorbeelden van vraagstukken           

  • Ik heb een brief ontvangen waarin ik word opgeroepen voor een zitting bij de rechtbank. Wat wordt er van mij verwacht en wat moet ik zeggen?            
  • Ik ben toegelaten tot de Wsnp. Wat wordt er van mij verwacht en hoe kan ik me aan de kernverplichtingen houden?
  • Ik heb een beschermingsbewindvoerder. Voor welke vragen kan ik bij hem/haar terecht en welke gevolgen heeft het bewind voor mij in de praktijk?
  • Ik heb een Wsnp-bewindvoerder en een beschermingsbewindvoerder. Wie heeft welke taken en wat wordt er van mij verwacht?
  • Wat moet ik elke maand afdragen op de boedelrekening van de Wsnp-bewindvoerder?
  • De deurwaarder legt teveel beslag op mijn inkomen waardoor ik niet meer kan rondkomen. Wat kan ik doen?      
  • In het kader van arbeidsre-integratie werk ik aan een basis om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Mijn schuldsituatie zorgt voor stress, waardoor ik me niet kan focussen op mijn sollicitatie-activiteiten. Ik wil weten waar ik aan toe ben en waar ik rekening mee moet houden.
  • In het kader van een minnelijk schuldhulpverleningstraject wordt een saneringsvoorstel aan de schuldeisers uitgebracht. Wat staat daar in, waar moet ik op letten en wat wordt er van mij verwacht?   

 

Om alsnog binnen specifiek aangeven termijnen te kunnen acteren en snel te kunnen schakelen is het van belang dat een coachingssessie al binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden.