Voorbeelden van vraagstukken           

  • Mijn cliënt heeft mij gevraagd om mee naar een rechtbankzitting te gaan. Wat wordt er van mij verwacht en hoe adviseer of begeleid ik mijn cliënt?            
  • Mijn cliënt is toegelaten tot de Wsnp. Wat wordt er van mijn cliënt  verwacht en hoe kan ik hem daarin adviseren?
  • Ik ben als beschermingsbewindvoerder benoemd over het vermogen van een cliënt  die is toelaten tot de Wsnp. Hoe ga ik daar in de praktijk mee om? En wat moet er afgedragen worden aan de boedel?
  • Mijn werknemer heeft regelmatig loonbeslag. Wat kan en mag ik voor hem doen?           
  • In het kader van arbeidsre-integratie werkt de cliënt aan een basis om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Zijn schuldproblematiek zit hem daarbij in de weg. Wat kan er op dat vlak worden geregeld? En kan de cliënt duidelijkheid worden gegeven over waar hij nu- en in de toekomst rekening mee moet houden?       
  •  In het kader van een minnelijk schuldhulpverleningstraject is een saneringsvoorstel uitgebracht. Hoe moet ik deze beoordelen en waar moet ik op letten?
  • Ik heb een ondernemer in financieel slecht weer aan het loket gehad. Hoe kan ik helpen of naar wie moet ik verwijzen?

 

Om alsnog binnen specifiek aangeven termijnen te kunnen acteren en snel te kunnen schakelen is het van belang dat een coachingssessie al binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden.